Coursera

Platfòm ameriken sou entenet ak plis pase 3,900 kou ansanm ak espesyalizasyon, konsa tou, li gen plis pase 13 sètifikasyon pwofesyonèl ak plis pase 20 pwogram sètifikasyon pou premye ak dezyèm sik.

Pri: Kèk nan kou yo gratis, men ou dwe peye pou jwenn sètifika a.

Lyen: https://www.coursera.org/

Banner
Type