"Nou vle ou pran desizyon ki chita sou bon jan enfòmasyon"

Sou paj entènèt sa a ou pral jwenn enfòmasyon sou migrasyon regilye ak migrasyon san danje ansanm ak lòt opòtinite devlopman.

Las comunidades hablan...

  • Vwayaj la difisil anpil. Se lavi miyò w ap chèche, men chache lavi fini pa detwi lavi. Sa di anpil.
  • Mwen te wè videyo yo, se vre, men forè a trè diferan de sa mwen te wè nan videyo yo. Videyo yo pa reyèl. Videyo yo pa montre forè a jan li ye a tout bon vre.
  • Mwen pat panse ke sa t ap difisil. Mwen te panse wout la t ap fasil paske moun yo gen lontan depi y ap vwayaje. Mwen te panse wout la t ap fasil, men se lè m rive mwen reyalize li pat fasil vre.
  • Se konsa sa ye nan forè a: ou mache an gwoup epi ou rankontre lòt moun sou wout la, men pèsonn pa pral rete bò kote ou ni pèsonn pa pral ret tann ou nonplis.
  • Vwayaj la difisil anpil. Se lavi miyò w ap chèche, men chache lavi fini pa detwi lavi. Sa di anpil.
  • Mwen te wè videyo yo, se vre, men forè a trè diferan de sa mwen te wè nan videyo yo. Videyo yo pa reyèl. Videyo yo pa montre forè a jan li ye a tout bon vre.
  • Mwen pat panse ke sa t ap difisil. Mwen te panse wout la t ap fasil paske moun yo gen lontan depi y ap vwayaje. Mwen te panse wout la t ap fasil, men se lè m rive mwen reyalize li pat fasil vre.
  • Se konsa sa ye nan forè a: ou mache an gwoup epi ou rankontre lòt moun sou wout la, men pèsonn pa pral rete bò kote ou ni pèsonn pa pral ret tann ou nonplis.

Nou gen bonjan enfòrmasyon pou ou

Sèvis migran yo

Enfòmasyon pou emigre

Rete ajou ak nouvèl nou yo