Sant pou Edikasyon a distans. Òganizasyon Nasyonzini pou Alimantasyon ak Agrikilti

Kou FAO ofri sou sijè ki gen rapò ak misyon òganizasyon an: sekirite alimantè ak nitrisyonèl, devlopman sosyal ak ekonomik, jesyon dirab resous natirèl yo, ansanm ak kominikasyon pou devlopman.

Pri: Gratis

Pou plis enfòmasyon: https://elearning.fao.org/https://elearning.fao.org/

Banner
Type