En la colmena
Blog

Joven con lentes usando una computadora.
1 year ago

Kijan pou pa neye nan pwopagann

Cada vez es más común que escuchés sobre noticias falsas o fakenews, es decir, aquellas que se ven como noticias verdaderas, pero en su contenido nos brinda información que no son hechos comprobables o que no se fundamentan en la investigación periodística.  
Fotografía de Yamlek
1 year ago

Fanm, jounalis, migran

Ki wout map fè pat enpòtan, opsyon an se te pati kite kote m t ap viv la. Jou yo anvayi kay li a, se te dènye fwa yo t ap menase epi ataque jounalis Yamlek Mojica nan peyi Nikaragwa.

Documento
1 year ago

Kijan pou mwen fè yon lèt motivasyon?

Lèt motivasyon an se yon dokiman adisyonèl ke ou voye anplis de CV w, ki gen pou objektif ranfòse kandidati w devan moun ki pral resevwa li a. Se pa nan tout òf travay yo egzije l, men si ou ta deside fè yon lèt motivasyon, w ap gen yon avantaj aklè sou lòt kandida ki pa fè lèt sa a.

Pareja de mujeres posa para la cámara
1 year ago

Imigran LGBTIQ: Lis organizasyon ki kapab ede ou

Dè santèn moun LGBTIQ (Lezbyèn, masisi, biseksyèl, trans, entèseksyèl ak devègonde) yo fòse yo kite peyi orijin yo akòz plizyè fòm vyolans ak diskriminasyon yo fè fas chak jou yo: esklizyon nan fanmi, esklizyon nan ledikasyon, opòtinite travay limite, agresyon fizik, seksyèl, sikolojik, pèsekisyo

Persona de salud tomandole la temperatura a otra persona.
1 year ago

Imigran yo k ap kwape pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 la vin yon gwo defi pou mond lan, e imigran yo pa yon eksepsyon. Yo te montre anpil detèminasyon e yo te fè fas a anpil defi tankou diskriminasyon ak moun kip a vle wè etranje.Anplis de sa, inegalite nan aksè a sèvis debaz tankou sante ak lamanjay ogmante.

Grupo de personas de la caravana migrante
1 year ago

¿Karavan migratwa? Sa mande reflechi!

Petèt ou konnen yon moun ki te rantre nan yon karavan. De jou an jou, gen plis moun ki rantre nan lojik sa a sitou lè yo tande gen nouvo politik imigrasyon, lè y ap tande konvèsasyon sou rezo sosyal yo ansanm ak lè y ap fè nouvèl.

María, una joven morena de cabello azul, junto a las personificaciones de su emoción y su razón.
1 year ago

Sa m te aprann pou m pa viktim

Sa gen kèk tan depi m te rakonte sa ki te rive m pandan m t ap mache chache travay, paske kòm yon jèn fi, m ap fè dilijans pou m wè kijan m kapab ede fanmi m konsa, pou m ka rive achte sa m gen bezwen, men sa k te rive m nan aprann mwen se pa tout sa k ap briye ki lò.
Dos mujeres realizando una entrevista de trabajo
1 year ago

Konsèy pou yon entèvyou travay pou kapab jwenn pòs y ap ofri a

Konpliman! Ou te resevwa yon kout fil de konpayi kote w te voye CV w la. Yo panse ofri w pòs sa a ou konnen ki fèt pou ou a, epi kòm yo vle konnen ou pi byen, yo pase w yon entèvyou.