Sant pou Edikasyon a distans. Òganizasyon Nasyonzini pou Alimantasyon ak Agrikilti

Kou FAO ofri sou sijè ki gen rapò ak misyon òganizasyon an: sekirite alimantè ak nitrisyonèl, devlopman sosyal ak ekonomik, jesyon dirab resous natirèl yo, ansanm ak kominikasyon pou devlopman.

Pri: Gratis

Pou plis enfòmasyon: https://elearning.fao.org/https://elearning.fao.org/

Facebook Blueprint

Kou k ap pèmèt ou dekouvri kòman pou sèvi ak Facebook pou fè maketing.

Pri: Kou yo gratis, men ou dwe peye pou jwenn sètifika a

Lyen: https://www.facebook.com/business/learn/courses

Duolingo

Aplikasyon pou aprann lang nan yon fason amizan, ou kapab aprann plis pase 90 lang.

Pri: Gratis

Lyen: https://es.duolingo.com/

Coursera

Platfòm ameriken sou entenet ak plis pase 3,900 kou ansanm ak espesyalizasyon, konsa tou, li gen plis pase 13 sètifikasyon pwofesyonèl ak plis pase 20 pwogram sètifikasyon pou premye ak dezyèm sik.

Pri: Kèk nan kou yo gratis, men ou dwe peye pou jwenn sètifika a.

Lyen: https://www.coursera.org/

Edx

Platfòm ameriken ki sou entènèt ak plis pase 2,500 kou an liy.

Pri: Tout kou yo gratis, men ou dwe peye pou jwenn sètifika a.

Lyen: https://www.edx.org/es

Udemy

Plis pase 100,000 kou sou entènèt.

Kou: Gen kèk kou ki gratis

Lyen: https://www.udemy.com/

Aprende.org ki pou fondasyon Carlos Slim nan

Òf edikasyon ki sou paj Aprende a gen ladan l sijè akademik, menm gen kou espesyalize ak diplòm ak opsyon pou sètifye ou. Sou paj Aprende a, ou pral devlope kapasite ki nesesè pou kapab vin yon espesyalis nan domèn w ap travay la oswa domèn ki enterese w la, konsa pou kapab konte sou plis ak pi bon opòtinite travay.

Pri: Gratis

Lyen: https://aprende.org/pages.php?r=.index

Domestika

Platfòm pou pran kou ki pa dire lontan sou sijè ki gen rapò ak kreyativite ak konsepsyon.

Pri: ba pri

Lyen: https://www.domestika.org/es

Crehana

Platfòm pou pran kou ki pa dire lontan sou sijè ki gen rapò ak
kreyativite ak konsepsyon.

Pri: ba pri

Lyen: https://www.crehana.com/