Aprende.org ki pou fondasyon Carlos Slim nan

Òf edikasyon ki sou paj Aprende a gen ladan l sijè akademik, menm gen kou espesyalize ak diplòm ak opsyon pou sètifye ou. Sou paj Aprende a, ou pral devlope kapasite ki nesesè pou kapab vin yon espesyalis nan domèn w ap travay la oswa domèn ki enterese w la, konsa pou kapab konte sou plis ak pi bon opòtinite travay.

Pri: Gratis

Lyen: https://aprende.org/pages.php?r=.index

Banner
Type